eSpring™
SYSTEM OCZYSZCZANIA WODY

Najczęściej zadawane pytania

‘Aktywny’ oznacza, że w granulkach węgla stworzone zostały dodatkowe pory. Zwiększa to powierzchnię węgla. ‘Sprasowany’ oznacza, że węgiel zbito w porowaty blok przy użyciu specjalnie opatentowanej technologii. Kiedy woda dotyka aktywnego węgla, związki chemiczne i cząsteczki są zatrzymywane przez pory. Ścianki porowatych kanalików również adsorbują (patrz słowniczek) różne zanieczyszczenia organiczne. Im większa porowatość i powierzchnia, tym większa zdolność aktywnego węgla do likwidacji zanieczyszczeń.

Aktywny węgiel od razu łączy się i adsorbuje wiele związków organicznych na bazie węgla, takich jak pestycydy i herbicydy. Nie ma jednak tak dużej zdolności usuwania substancji nieorganicznych, takich jak żelazo, wapno, azotany, sól lub rozpuszczalne metale ciężkie, np. chrom i kadm. Węgiel używany w filtrze eSpring™ charakteryzuje się specyficznymi trzema rodzajami porów:
• Makropory to duże pory, usuwające duże związki (o masie atomowej powyżej 10 tys. jednostek).
• Pory średnie usuwają średniej wielkości związki o masie atomowej ok. 500 jednostek, np. pestycydy.
• Mikropory usuwają małe związki o masie atomowej poniżej 100 jednostek, np. THM.

Węgiel w filtrze łączy się ze związkami organicznymi, w skład których wchodzi węgiel. Minerały i inne związki nieorganiczne nie zawierają węgla i dlatego nie wiążą się z nim. Minerały pozostają rozpuszczone w wodzie i przechodzą przez filtr.

Dobrze skonstruowane filtry węglowe usuwają pewne zanieczyszczenia nieorganiczne. Nasza firma udowodniła, że filtr węglowy eSpring skutecznie usuwa ołów, rtęć i radon. Jest wiele powodów, dla których wkład eSpring usuwa ołów i inne wybrane substancje nieorganiczne. Najprościej mówiąc, usuwanie polega na ograniczonym przyciąganiu zachodzącym pomiędzy tymi substancjami a węglem połączonym z innymi chemikaliami na bazie wody. Nasza firma sprawdziła eSpring System oczyszczania wody pod kątem usuwania innych substancji nieorganicznych. Dotąd jednak stopień usuwania tylko nielicznych substancji nieorganicznych spełnił rygorystyczne normy. Nie można potwierdzić skuteczności systemu w usuwaniu tych substancji, dopóki nie będziemy pewni, że są usuwane także w czasie tuż przed wymianą wkładu filtra na nowy. Należy podchodzić z dużą ostrożnością do wszelkich twierdzeń ze strony firm produkujących filtry, które dotyczą kwestii usuwania związków nieorganicznych. Nie jest nam znany żaden system węglowy zdolny do usuwania dużej liczby substancji nieorganicznych przez cały czas użytkowania filtra.

Nie. Z powodów podanych powyżej, system eSpring nie może usuwać azotanów.

Chlor to jeden z wyjątków od reguły dotyczącej węgla. Chlor reaguje z powierzchnią filtra węglowego i tworzy chlorek. Ta reakcja eliminuje chlor wraz z jego nieprzyjemnym smakiem i zapachem. Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze jest usuwanie smaku i zapachu chloru. Ilość chlorku jest znikoma i nie powinna niepokoić.

Jeśli we wpływającej wodzie znajdują się bakterie, mogą mnożyć się w filtrze węglowym w nocy lub w okresie, kiedy filtr nie jest używany. Dotyczy to wszystkich filtrów na rynku, także tych używających srebra. eSpring System oczyszczania wody korzysta z promieni UV do niszczenia wielu rodzajów bakterii obecnych w wodzie.

Niektóre filtry ceramiczne mogą usuwać pewne rodzaje bakterii na krótki czas. Skuteczność tego procesu może jednak spaść w miarę używania filtra. Jeśli firmy produkujące systemy oczyszczania twierdzą, że jest inaczej, należy poprosić o udokumentowane wyniki testów dowodzące skuteczności usuwania bakterii nawet po dłuższym czasie nieużywania filtru.

W przeciwieństwie do tkanin produkowanych ze splecionych włókien, włóknina składa się z jednej warstwy. Włóknina użyta do produkcji wkładów eSpring™ to polipropylen – syntetyczny polimer. Polipropylen jest obojętny, co oznacza, że nie wchodzi w reakcje chemiczne i nie rozpada się w miarę działania filtra. Jego głównym celem jest wyłapywanie cząsteczek i ochrona wkładu węglowego.

To zupełnie normalne. Czarne cząstki to pył węglowy pozostały z procesu produkcji filtra. Należy po prostu odkręcić kurek i poczekać, aż po kilku minutach pył zostanie wypłukany. Przepłukanie filtra na początku pozwala ponadto na całkowite zmoczenie go i zwiększenie jego zdolności adsorpcji.

Na początku tak. Proces aktywacji węgla pozostawia na węglu alkaliczną warstwę podobną do sody oczyszczonej, która zostaje usunięta po kilku zastosowaniach systemu. Taka zmiana pH mieści się w ramach dopuszczalnego poziomu pH dla wody pitnej. Po oczyszczeniu około 70 litrów wody poziom pH spada. Po 200 litrach pH wody wynosi niemalże dokładnie tyle, ile w wodzie przed oczyszczeniem.

Twardość wody jest podstawową przyczyną obecności białych cząstek w oczyszczonej wodzie. pH wody po oczyszczeniu może być nieco wyższe niż przed filtracją. Może to prowadzić do wytrącania się rozpuszczonego wapnia i magnezu (cennych minerałów) i do tworzenia się białych lub szarych płatków opadających na dno pojemnika. Cząstki te pojawiają się zazwyczaj tuż po instalacji nowego filtra w przypadku gdy woda jest twarda. Na występowanie osadu może mieć również wpływ temperatura.

Rozpuszczalność wapnia i magnezu, minerałów występujących w twardej wodzie, zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury. Wzrost pH wody, następujący w procesie oczyszczania w systemie eSpring, również może przyczyniać się do wytrącania minerałów. Gdy te dwa czynniki nałożą się podczas gotowania wody pochodzącej z eSpring, wytrącenie się minerałów staje się bardziej prawdopodobne (poza tym mrożenie wody także może prowadzić do wytrącania się minerałów, dlatego białe drobinki są czasem widoczne w kostkach lodu przygotowanych przy użyciu wody z filtra eSpring).

Naukowcy zajmujący się tym zjawiskiem odkryli, że jest ono spowodowane reakcją wapnia obecnego w twardej wodzie z naturalnymi związkami z kawy i herbaty. Ponieważ oczyszczona woda może mieć nieco podwyższone pH, zajście reakcji jest bardziej prawdopodobne. Zdarza się to tylko w przypadku twardej wody.

Tak. Szybkość przepływu wody zależy od zdolności filtra do usuwania cząsteczek. Jeśli w Państwa wodzie znajduje się dużo cząstek stałych, filtr może zapchać się przed upływem roku, co objawia się zmniejszeniem przepływu wody. Jeśli Państwa woda zawiera niewiele cząstek stałych, filtr może nie zapchać się przez kilka lat. Jednak skuteczność działania filtra zależy nie tylko od zdolności fizycznego usuwania cząstek, ale również od stopnia adsorpcji chemicznej. Po upływie roku nie można zagwarantować, że filtr będzie nadal usuwał wiele zanieczyszczeń wymagających adsorpcji chemicznej. Zanieczyszczenia te są często pozbawione smaku i zapachu, dlatego jedynym pewnym sposobem zapewnienia skuteczności działania filtra jest wymiana wkładu, kiedy system informuje o takiej konieczności.

Nie zdarzy się to, jeśli urządzenie jest używane w odpowiedni sposób, a wkład wymieniany zgodnie ze wskazówkami.

Nie. Aby system działał zgodnie z obietnicami i dokumentacją naszej firmy, wkład musi być wymieniany co roku, niezależnie od ilości oczyszczanej wody. Badania wykazały, że duże cząstki są najpierw usuwane przez duże pory, jednak z czasem rozpraszają się i wnikają w niektóre mniejsze pory. Prowadzi to do zmniejszania zarówno liczby małych porów mogących wyłapywać małe cząstki, jak i do spadku zdolności systemu do usuwania małych cząstek (THM). Rozprzestrzenianie się dużych cząstek i zatykanie przez nie małych porów następuje stopniowo i nie zależy jedynie od liczby oczyszczonych litrów wody. Dlatego, aby zapewnić usuwanie przez filtr najmniejszych cząstek, należy wymieniać wkład przynajmniej raz w roku, niezależnie od ilości przefiltrowanej wody. W przeciwnym razie urządzenie może nie funkcjonować prawidłowo.

Nie. Byłoby to możliwe jedynie w przypadku, gdyby woda przepływała z jednego końca filtra na drugi. W eSpring™ Systemie oczyszczania wody woda przepływa promieniście do wewnątrz przez cały filtr. Oznacza to, że zanieczyszczenia rozpraszają się równomiernie w całym filtrze.

Zanieczyszczenia adsorbowane przez filtr węglowy są ściśle związane z węglem i nie uwolnią się ponownie do środowiska. Dlatego można po prostu wyrzucić filtr do śmieci. Z kolei lampa UV zawiera niewielkie ilości rtęci, podobnie jak lampy fluorescencyjne, i dlatego powinna być wyrzucana zgodnie z lokalnym prawem.

Ustalono z całą pewnością, że promienie ultrafioletowe zastosowane w eSpring™ Systemie oczyszczania wody są bezpieczne w warunkach domowych. Światło ultrafioletowe (UV) jest formą energii promieniującej, podobną do światła widzialnego i fal radiowych. Podobnie, jak w przypadku innych form energii promieniującej, energia UV wydzielana jest (lub ‘promieniuje’) ze źródła i porusza się w przestrzeni z prędkością światła. Dlatego każdą formę energii promieniującej można nazwać ‘promieniowaniem’ niezależnie czy pochodzi ona od słońca, żarówki czy lampy UV w eSpring Systemie oczyszczania wody. ‘Promieniowanie’ nie jest jednak równoznaczne z ‘radioaktywnością’. Radioaktywność dotyczy tylko substancji emitujących promieniowanie nuklearne, np. uranu. W eSpring Systemie oczyszczania wody nie ma substancji radioaktywnych.

Tak. Promienie UV zostały użyte po raz pierwszy do oczyszczania wody w 1919 roku i metoda ta jest uznawana za skuteczną w filtrowaniu wody bez użycia chemikaliów. Stosuje się ją często do oczyszczania wody w procesach produkcyjnych np. w przemyśle spożywczym, firmach produkujących napoje, lub dostarczających wodę butelkowaną oraz przy produkcji leków.

Nie. Żarówka UV jest całkowicie odizolowana od przepływu wody.

Projekt filtra opartego na węglu i promieniach UV, używanego w eSpring Systemie oczyszczania wody, jest naszym własnym wynalazkiem, któremu przyznano 18 patentów amerykańskich oraz wiele patentów międzynarodowych, które wyróżniają go na tle konkurencji.

Lampa UV pozostaje włączona za każdym razem, gdy przez system przepływa woda lub przez co najmniej 30 sekund. Jeżeli uzdatniona woda płynie krócej niż przez 15 sekund i następnie zostaje wyłączona, lampa UV pozostaje włączona przez pozostałe 30 sekund. Lampa UV wyłącza się po 30 sekundach, chyba że uzdatniona woda płynie dłużej niż przez 30 sekund. Jeżeli uzdatniona woda płynie przez dłużej niż 30 sekund, lampa UV pozostaje włączona przez cały czas przepływu wody oraz przez dodatkowe 5 sekund.
UWAGA: Lampa UV nie włączy się, jeżeli system eSpring został odłączony od kontaktu w ścianie.

Zasadniczo nie publikujemy danych z badań konkurencyjnych produktów. Naszą zasadą jest sprzedaż produktu na podstawie jego zalet, a nie przez umniejszanie osiągnięć konkurencji. Jednak prowadzimy stały monitoring najnowszych rozwiązań technicznych, co pozwala na informowanie klientów o skuteczności eSpring Systemu oczyszczania wody i jego przewadze nad innymi systemami. Naszym zdaniem najlepszą metodą jest sprawdzanie zgodności stwierdzeń producenta z prawdą i porównywanie tych informacji z danymi dotyczącymi systemu eSpring. Ten informator o produkcie dostarcza podstawowych danych na temat zalet i wad poszczególnych technologii. Przy ocenie stwierdzeń podawanych przez sprzedawców innych systemów należy kierować się następującymi kryteriami:

 • • Jakie substancje są usuwane przez system według dokumentacji danego producenta?
 • • Czy dostępne są wyniki testów, potwierdzające poszczególne informacje?
 • • Czy miała miejsce niezależna weryfikacja wyników testów?
 • • Jeśli produkt posiada certyfikat NSF, to jakie dokładnie standardy spełnia i jakich zanieczyszczeń one dotyczą? Należy również szukać potwierdzenia prędkości przepływu wody i pojemności systemu.
 • • Czy wyniki testów pokazują skuteczność działania produktu przez cały czas użytkowania – tak jak w przypadku eSpring Systemu oczyszczania wody? Wyniki testów z końca okresu funkcjonowania filtra dowodzą, że produkt zapewnia przynajmniej taką skuteczność przez cały czas. Jeżeli testy odnoszą się do początku funkcjonowania filtra, to nie sposób ocenić spadku skuteczności w miarę użytkowania produktu.

Stowarzyszenie Jakości Wody (WQA – Water Quality Association) opracowało program Złotej Pieczęci, aby pomóc konsumentom w wybieraniu wysokiej jakości produktów do oczyszczania wody. Stowarzyszenie przyznaje Złotą Pieczęć tylko tym systemom, które spełniają lub przewyższają standardy przemysłowe (zobacz poniżej). eSpring™ System oczyszczania wody otrzymał to wyróżnienie. Szczegółowe informacje o Stowarzyszeniu Jakości Wody (WQA) znajdą Państwo w dalszej części niniejszego tekstu.
Warunki otrzymania Złotej Pieczęci:

 • • Testy stwierdzające zdolność produktu do usuwania zanieczyszczeń przez cały czas użytkowania systemu oczyszczania.
 • • Testy stwierdzające stabilność systemu i jego trwałość przy zwiększonym ciśnieniu wody, przekraczające warunki domowe oraz symulujące dziesięcioletnie użytkowanie urządzenia.
 • • Zapewnienie o bezpieczeństwie materiałów, jako dowód na to, że żadne szkodliwe substancje nie przedostaną się do wody.
 • • Recenzje materiałów o produkcie dowodzące, że reklama, oznakowanie i instrukcje na temat instalacji produktu spełniają rygorystyczne wymagania etyczne Stowarzyszenia Jakości Wody.

Klienci mogą rozpoznać produkty uznane przez Stowarzyszenie po znaku Złotej Pieczęci lub odnajdując produkt na liście znajdującej się na stronie internetowej WQA (www.wqa.org) Stowarzyszenie Jakości Wody (WQA – Water Quality Association). Zadaniem WQA jest promowanie najwyższych standardów uczciwości, prawości i profesjonalizmu w dziedzinie ulepszania systemów oczyszczania wody, a także prowadzenie rygorystycznej kontroli produktów. Członkami WQA jest ponad 2200 firm w Stanach Zjednoczonych i prawie 400 w 82 innych krajach.

Nie. Pomimo że niektórzy producenci zalecają przepłukiwanie filtra z drugiej strony (płukanie filtra nieczyszczoną wodą w przeciwnym kierunku) jako metodę przedłużenia działania filtra, to działanie takie tak naprawdę skróci jego sprawność z następujących powodów:

 • • Podczas gdy woda przepływa przez filtr węglowy, zanieczyszczenia zbierają się warstwami (największe stężenie po zewnętrznej stronie filtra). Warstwy te stopniowo nadbudowują się do wewnątrz i kiedy osiągną środek filtra, wkład należy wymienić.
 • • Przepłukiwanie z drugiej strony może doprowadzić do budowania się warstwy zanieczyszczeń wewnątrz filtra.
 • • Kiedy powróci się do normalnego kierunku działania filtra, zanieczyszczenia nadbudowane wewnątrz filtra mogą zacząć uwalniać się do wody wypływającej i zmniejszy się skuteczność systemu. Specjaliści są zgodni, że przepłukiwanie filtra z drugiej strony nie jest zalecane w przypadku filtrów węglowych.

Podczas prezentacji wykorzystano zjawisko elektrolizy, podczas którego wytrąca się z wody pitnej minerały i sole mineralne. Jeśli minerały te znajdują się w wodzie, to woda będzie przewodzić prąd. Jeśli ich w wodzie nie ma, przepływ prądu nie nastąpi. Dlatego też, jeśli umieści się w wodzie zawierającej minerały elektrodę z żelaza, prąd spowoduje utlenienie lub rdzewienie metalu. Produkty utleniania wymieszają się z wodą i zmienią jej kolor na brązowy. Taka prezentacja nie dowodzi ilości zanieczyszczeń w wodzie, a jedynie obecności w niej minerałów. A jedną z zalet eSpring Systemu oczyszczania wody jest właśnie zatrzymywanie w wodzie cennych minerałów, takich jak wapń czy magnez. Takie prezentacje są mylące i zostały uznane przez Stowarzyszenie Jakości Wody za nieetyczne.

Ozon jest formą tlenu, używaną do unieszkodliwiania bakterii i wirusów. Ozon tworzy się przy użyciu łuku elektrycznego lub specjalnego światła ultrafioletowego.

Zalety:
• Zabija bakterie i wirusy 

Wady:
• Bardzo trudno jest uzyskać stałą skuteczność.
• Nie działa w zasadzie na zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.

TDS (Total Dissolved Solids) to zawartość stałych związków rozpuszczonych, która jest miarą ilości związków nieorganicznych w wodzie. Niektórzy producenci systemów oczyszczania wody usuwających dużą część związków nieorganicznych podają statystyki TDS na dowód skuteczności działania swych produktów. Jednak dane te nie są pełnym wskaźnikiem skuteczności oczyszczania, gdyż nie biorą pod uwagę stopnia usuwania zanieczyszczeń organicznych.

Usuwanie bakterii jest bardzo skomplikowane, a na wyniki testów wpływa wiele czynników. Istnieją bakterie patogeniczne, które wywołują choroby, oraz bakterie niepatogeniczne lub bakterie typu HPC, które nie wywołują chorób. Światło lampy UV systemu eSpring niszczy bakterie patogeniczne oraz bakterie powstające w wodzie, które wywołują choroby. A zatem jeśli test na obecność bakterii w wodzie z systemu eSpring wypadnie dodatnio, należy dokładnie sprawdzić warunki i zasady wykonywania testu:

 • • Czy próbka wody przechowywana jest w sterylnym pojemniku? Bakterie z niesterylnego pojemnika mogą zostać wprowadzone do próbki. Pojemniki myte ręcznie lub w zmywarce nie są sterylne.
 • • Czy próbki oceniono od razu? Próbki należy przechowywać w lodówce i zbadać przed upływem 24 godzin. W przeciwnym razie w wodzie mogą pojawić się bakterie.
 • • Pobierając próbkę, należy upewnić się, że zawór adaptera jest całkiem otwarty, tak aby do próbki nie dostała się nieoczyszczona woda.
 • • Jeśli urządzenie nie było ostatnio używane, należy przepłukać je przez minutę, aby wypłukać bakterie mogące znajdować się w adapterze czy w rurach.

Jeśli testy próbek są przeprowadzane w odpowiednich warunkach, wynik powinien wykazać brak bakterii. Należy jednak pamiętać, że eSpring System oczyszczania wody nie sprawia, że woda jest sterylna, czyli całkowicie pozbawiona jakichkolwiek bakterii.

Systemu oczyszczania wody najbardziej potrzebują osoby, które mają wodę niesmaczną lub o brzydkim zapachu. Jednak może to dotyczyć również osób, które nie zauważają kłopotów z jakością wody. Taka woda może również zawierać zanieczyszczenia, gdyż większość z nich, np. bakterie czy produkty uboczne procesu dezynfekcji, jest pozbawiona koloru, smaku i zapachu. Takie zanieczyszczenia są trudne do wykrycia i na dłuższą metę stanowią zagrożenie dla zdrowia. Dlatego warto jest zainwestować w eSpring System oczyszczania wody. Jeżeli chodzi tylko o poprawienie smaku i zapachu wody, to jest wiele innych filtrów, które poradzą sobie z tym zadaniem. Nieporównywalnie mniej systemów skutecznie usuwa zanieczyszczenia organiczne, chemikalia i pestycydy, tylko nieliczne skutecznie niszczą bakterie i wirusy. eSpring System oczyszczania wody spełnia wszystkie te zadania. Dodatkowo dostarcza wody w każdej chwili i w dużej ilości, co sprawia, że jego użytkowanie jest wygodniejsze niż kupowanie wody butelkowanej czy gotowanie wody. Wymaga również bardzo niewiele konserwacji. System skutecznie usuwa ponad 160 rodzajów zanieczyszczeń, w tym 145 substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia, jak również unieszkodliwia ponad 99,99% obecnych w wodzie bakterii i wirusów. Te wszystkie cechy powodują, że żaden inny domowy system oczyszczania wody nie dorównuje eSpring.

Gwarancja na eSpring System oczyszczania wody jest taka sama, jak najlepsze gwarancje na inne systemy. Ze względu na rodzaj produktu należy wziąć pod uwagę, że po pewnym czasie zużyje się i będzie wymagał wymiany. Dlatego niemożliwa jest dożywotnia gwarancja. Jednakże eSpring System oczyszczania wody został zaprojektowany i stworzony tak, aby zapewnić największą na rynku trwałość i solidność.

Dane dotyczące skuteczności eSpring Systemu oczyszczania wody oparte są głównie na testach certyfikacyjnych NSF International. Każdy egzemplarz dostarczany jest wraz z kartą danych o działaniu systemu opracowaną przez NSF. Testy zostały przeprowadzone, aby nadać systemowi eSpring certyfikat potwierdzający zgodność ze standardem 42 (smak, zapach i przejrzystość), 53 (efekty zdrowotne, np. lotne związki organiczne), 55 (niszczenie mikroorganizmów przy pomocy promieni UV) i 401 (substancje zanieczyszczające, np. leki na receptę, leki bez recepty, nowe rodzaje herbicydów) NSF/ANSI. W wodzie pitnej mogą znajdować się ich śladowe ilości. Ponieważ testy przeprowadziła NSF International zgodnie ze swoimi rygorystycznymi standardami, wyniki są wiarygodne i powszechnie uznawane.

eSpring System oczyszczania wody usuwa niektóre substancje nieorganiczne, takie jak ołów, rtęć i radon. Jednakże system eSpring został zaprojektowany z myślą o poprawieniu smaku, zapachu i przejrzystości wody, jak i o usuwaniu jak największej ilości potencjalnych zanieczyszczeń organicznych i redukcji bakterii oraz wirusów. Badania rynku wykazały, że takiej skuteczności oczekuje większość konsumentów. Jeśli jednak potrzebują Państwo systemu, który przede wszystkim usuwa zanieczyszczenia nieorganiczne, takie jak sól czy azotany, należy wypróbować któryś z systemów przeznaczonych specjalnie do tego celu.

eSpring System oczyszczania wody jest przeznaczony do oczyszczania wody wodociągowej lub z prywatnych studni, z których woda jest zdatna do picia. System eSpring przetestowano w warunkach znacznie wyższej zawartości zanieczyszczeń niż te spotykane w systemach doprowadzających wodę pitną do mieszkań. Jeśli eSpring Systemu oczyszczania wody używa się do oczyszczania wody z prywatnej studni, to należy badać wodę średnio raz w roku, aby upewnić się, że nadal nadaje się do picia.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem
SYSTEMU OCZYSZCZANIA WODY

Proszę o wypełnienie formularza zamówienia - skontaktujemy się tak szybko jak to będzie możliwe.
Podane dane posłużą tylko do kontaktu nie będę wykorzystywane w celach marketingowych.

TOP