Atmosphere Sky™
SYSTEM OCZYSZCZANIA POWIETRZA

Najczęściej zadawane pytania

System oczyszczania powietrza Atmosphere Sky to zaawansowane technologicznie urządzenie służące do oczyszczania powietrza w domu. Inwestycja w czyste powietrze w Twoim domu. System pozwala na kontrolę jakości powietrza w domu, nawet jeżeli przebywasz poza nim.System oczyszczania powietrza Atmosphere Sky skutecznie usuwa zanieczyszczenia powietrzaznajdującego się wewnątrz, w tym wirusy, alergeny, pleśń i grzyby. Przy 99,99% efektywności usuwania cząsteczek o wielkości zaledwie 0,007 mikronów, urządzenie jest w stanie usunąćnawet najmniejsze drobinki zanieczyszczeń unoszące się w powietrzu. Organizacja Allergy UK uznała, że System oczyszczania powietrza Atmosphere Sky jest odpowiedni dla alergików i przyznała mu Pieczęć Jakości. Podsumowując, System oczyszczania powietrza Atmosphere Sky to wydajne urządzenie pozwalające poprawić jakość powietrza wewnątrz Twojego domu.

Badania pokazują, że powietrze wewnątrz domu może być pięć razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz1. Co więcej, powietrze na zewnątrz ulega rozproszeniu, a powietrze wewnątrz pomieszczeń pozostaje takie samo. System oczyszczania powietrza Atmosphere Skyusuwa cząsteczki z powietrza przechodzącego przez urządzenie. Niezależne organizacje potwierdziły, że skutecznie eliminuje pyłki, kurz i dym o wielkości zaledwie 0,007 mikronów. System Atmosphere Sky osiąga lepsze wyniki w filtracji cząsteczek niż filtry HEPA2 przy wszystkich prędkościach.

System oczyszczania powietrza Atmosphere Sky filtruje powietrze w ramach procesutrójstopniowej filtracji, w którym udział bierze filtr wstępny, filtr HEPA/filtr cząsteczek oraz filtr węglowy. Filtry te skutecznie usuwają zanieczyszczenia z powietrza przechodzącego przez urządzenie. Napędzany zaprojektowanym w Niemczech silnikiem, trójstopniowy system filtracji posiada ocenę wydajności jednoprzebiegowej SPE przynajmniej na poziomie 99,99% w przypadku cząsteczek o wielkości 0,007 mikronów lub większych przy wszystkich prędkościach pracy. Przy prędkości na poziomie 5, system posiada wskaźnik dostawy czystego powietrza CADR, który nie jest mniejszy niż 8,5 metra sześciennego na minutę, co sprawia, że jest urządzeniem idealnie nadającym się do oczyszczania pomieszczeń o powierzchni do 43,2 metrów kwadratowych.

System oczyszczania powietrza Atmosphere Sky otrzymał certyfikat Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Gospodarstwa Domowego (Association of Home Appliance Manufactures; AHAM), potwierdzający, że urządzenie jest w stanie usunąć z powietrza dym z papierosów, kurz i pyłki przy wielkości strumienia powietrza na poziomie 8,5 metra sześciennego na minutę. Co więcej, twierdzenia dotyczące usuwania alergenów przez System oczyszczania powietrza Atmosphere Sky zostały zweryfikowane przez organizację Allergy UK4, która przyznała urządzeniu Pieczęć Jakości. Wysoka wydajność systemu przy niskim zużyciu energii sprawiła, że urządzenie zostało wyróżnione certyfikatem przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska w ramach programu ENERGY STAR®5 pod kątem sprawności energetycznej.

System posiada ocenę wydajności jednoprzebiegowej SPE przynajmniej na poziomie 99,99% w przypadku cząsteczek o wielkości 0,007 mikronów lub większych przy wszystkich prędkościach pracy. Przy prędkości na poziomie 5, posiada wskaźnik dostawy czystego powietrza CADR, który nie jest mniejszy nić 8,5 metra sześciennego na minutę, co sprawia, że jest urządzeniem idealnie nadającym się do oczyszczania pomieszczeń o powierzchni do 43,2 metrów kwadratowych. Atmosphere Sky daje lepsze rezultaty filtracji cząsteczek niż w przypadku filtrów HEPA przy wszystkich prędkościach.

Aplikacja jest najlepszą metodą kontroli jakości powietrza w wybranym pomieszczeniu, kiedy przebywasz poza domem. Korzystając z aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym oraz połączenia WiFiTM, możesz z łatwością dostosowywać ustawienia, sprawdzać stopień przydatności filtrów, monitorować jakość powietrza w danym pomieszczeniu itp.

System oczyszczania powietrza Atmosphere Sky został zaprojektowany z myślą o oczyszczaniu pojedynczych pomieszczeń o powierzchni do 43,2 metrów kwadratowych i wysokości do 2,4 metra. Urządzenie należy umieścić w pobliżu źródła zasilania i z dala od otworów wentylatorów i miejsc o dużym natężeniu ruchu. Aby uniknąć zablokowania przepływu powietrza, przestrzeń znajdująca się powyżej urządzenia powinna pozostać pusta. Aby uniknąć ryzyka potknięcia się, przewód zasilający umieść w miejscach mało uczęszczanych przez mieszkańców domu. Przewodu nie nakrywaj ani nie kładź pod dywanami, dywanikami i matami.System oczyszczania powietrza Atmosphere Sky zapewnia lepsze efekty oczyszczania powietrza w pomieszczeniach z zamkniętymi oknami i drzwiami.

Powietrze wchodzi przez przednią osłonę urządzenia. Filtr wstępny usuwa duże cząsteczki i zanieczyszczenia z powietrza przechodzącego przez system. Filtr HEPA skutecznie usuwaalergeny i inne cząstki o wielkości zaledwie 0,007 mikronów. Filtr węglowy wchłania gazy, w tym lotne związki organiczne i redukuje zapachy typowe dla gospodarstw domowych (zapachy kuchenne, zapach tytoniu i sierści zwierząt domowych, zapachy pochodzące z innych źródeł). Przefiltrowane powietrze usuwane jest z tyłu urządzenia.

Mikron to jedna milionowa metra. Wyszkolone ludzkie oko jest w stanie dojrzeć bez powiększenia zanieczyszczenia o wielkości ok. 50 mikronów. System oczyszczania powietrza Atmosphere SkyTM usuwa cząsteczki o wielkości zaledwie 0,007 mikronów, czyli ok. 1800 razy mniejsze niż ostra końcówka szpilki. Jeden pyłek ma wielkość 30 mikronów; produkty uboczneroztoczy kurzy — 10 mikronów; wirusy mogą mieć wielość zaledwie 0,02 mikronów. Zanieczyszczenia powietrza charakteryzujące się wysokim stężeniem małych i drobnych cząstek stałych (cząsteczek zanieczyszczeń mniejszych niż 2,5 mikronów) uznawane są za największe środowiskowe zagrożenie zdrowotne, któremu musimy stawić czoła. Drobne cząstki stałe wewnątrz pomieszczeń pochodzą głównie z gotowania i ogrzewania. Naukowcy zaprojektowali System oczyszczania powietrza w celu usuwania cząsteczek o mikroskopijnych rozmiarach, ponieważ to właśnie te zanieczyszczenia utrzymują się najdłużej w powietrzu, którym oddychamy.

System oczyszczania powietrza został zaprojektowany z myślą o oczyszczaniu pojedynczych pomieszczeń o powierzchni do 43,2 metrów kwadratowych i wysokości do 2,4 metra. Nie jest przeznaczony do stosowania w przypadku większych pomieszczeń, w środowisku przemysłowym, fabrykach, barach lub restauracjach. Wykorzystanie systemu w środowisku, dla którego nie został stworzony, uważane będzie za niewłaściwe użycie produktu, co może skutkować niską jakością pracy i krótszą przydatnością filtrów, jak i unieważnieniem gwarancjina produkt.

Urządzenie Atmosphere SkyTM posiada czujnik cząsteczek, który pozwala monitorować jakość powietrza, dając odczyt wskazujący na poziom zanieczyszczenia powietrza w danym czasie.Pozwala to użytkownikowi wybrać najbardziej odpowiedni tryb, o ile wcześniej nie zostałaaktywowana funkcja Auto.

Rodzaj trybu

Opis trybu

Tryb nocny

Prędkość wiatraka mniejsza niż 3; przyciemniony wyświetlacz

Tryb Turbo Speed

Maksymalna prędkość, używany, kiedy jakość powietrza jest zbyt niska lub w celu usunięcia zapachów kuchennych, zapachu dymu
z papierosów, zapachu sierści zwierząt domowych i zapachów z innych źródeł

Tryb Auto Speed

Różna prędkość wiatraka, w zależności od jakości powietrza

Filtr wstępny
Filtr wstępny został umieszczony bezpośrednio za przednią osłoną. W zależności od stopnia zużycia, filtr wstępny powinien być czyszczony raz w roku. Kiedy czyszczenie filtra będzie konieczne, zaświeci się monitor filtra znajdujący się na przednim panelu sterującym. Otrzymasz również powiadomienie systemowe przez aplikację AtmosphereTM Connect, dotyczące konieczności wymiany filtra. W celu oczyszczenia filtra użyj odkurzacza. Jeżeli filtr jest bardzo zanieczyszczony, opłucz go ciepłą wodą z kranu. Przed ponownym umieszczeniem elementu w urządzeniu należy dokładnie go osuszyć. Filtr wstępny należy czyścić regularnie, gdyż pomoże to zwiększyć stopień przydatności innych filtrów Systemu oczyszczania powietrza AtmosphereSky.

Filtr HEPA
Filtr HEPA został przyłączony do filtra wstępnego. Przydatność filtra HEPA zależna jest od połączenia trzech różnych warunków pracy: liczby godzin pracy w ciągu doby, prędkości pracy oraz odczytów czujnika kurzu. Przydatność filtra HEPA waha się od 3 miesięcy do 5 lat w zależności od powyższych warunków. Filtr HEPA należy wymieniać regularnie, aby mieć pewność, że urządzenie skutecznie usuwa alergeny znajdujące się w powietrzu. O konieczności wymiany filtrów powiadamia główny wyświetlacz. Informacja systemowa zostanie takżewysyłana przez aplikację AtmosphereTM Connect.

Filtr węglowy
Filtr węglowy znajduje się za filtrem HEPA. Filtr pochłaniający nieprzyjemne zapachy może byćstosowany przez 4-12 miesięcy, w zależności od liczby godzin i prędkości pracy urządzenia. O konieczności wymiany filtrów powiadamia główny wyświetlacz. Informacja systemowa zostanie także wysyłana przez aplikację Atmosphere Connect. UWAGA: Aby zapewnić jak najlepszą skuteczność działania urządzenia, filtr należy wymieniać przynajmniej raz w roku,niezależnie od prędkości pracy i stopnia wykorzystania systemu.

Trójstopniowy system filtracji stosowany w urządzeniu Atmosphere Sky eliminuje zapachy i zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu pomieszczenia o przeciętnej wielkości w ciągu 20 minut.

Atmosphere Sky pozwala monitorować jakość powietrza w domu za pomocą głównego wyświetlacza dotykowego lub aplikacji Atmosphere Connect, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Ustawienia systemu można dostosować do własnych wymagań, aby utrzymać czystość powietrza w domu i cieszyć się spokojem, jaki daje świadomość, że oddychasz wysokiejjakości powietrzem.

Filtry HEPA i lampy UV używane są w celu eliminacji innych zanieczyszczeń, z których niektóre należą do tej samej grupy. Filtry HEPA mają za zadanie pozbyć się cząsteczek oraz zanieczyszczeń biologicznych, a światło UV jest stosowane z myślą o usuwaniu nieprzyjemnychzapachów, zanieczyszczeń biologicznych, bakterii, zarodków grzybów i wirusów. Proces filtracji oparty na technologii HEPA polega na zatrzymywaniu zanieczyszczeń biologicznych w strukturze wkładu filtra, gdzie nie mogą się rozwijać ze względu na obecność antybakteryjnego materiału i niedostateczny poziom wilgoci. Lampa UV nie przechwytuje żadnych zanieczyszczeń, lecz niszczy materiał biologicznych przechodzący przez pole UV. Współpracujący z nami naukowcy są przekonani, że pod względem skuteczności oczyszczania pomieszczeń filtracja oparta na technologii HEPA jest o wiele bardziej zaawansowana niż technologia UV.

System oczyszczania powietrza może pracować w pięciu różnych prędkościach oraz w trybie automatycznym, który rozpoznaje cząsteczki w powietrzu i włącza urządzenie na odpowiednią prędkość, aby utrzymać właściwy stopień czystości i świeżości powietrza. Pięć prędkości oraz tryb automatyczny można wybrać na panelu sterowania lub za pomocą aplikacji umożliwiającej zdalną obsługę systemu.

Zewnętrzną część obudowy należy przecierać wilgotną ściereczką i pozostawić do wyschnięcia. Jeżeli urządzenie jest bardzo brudne, możesz zastosować łagodny środek myjący, np. L.O.C.TM Uniwersalny płyn czyszczący. Nie używaj żadnych środków o właściwościach ściernych ani produktów z zawartością amoniaku, alkoholu lub rozpuszczalnika do farb. Preparaty te mogą doprowadzić do uszkodzenia wierzchniej części urządzenia. W P12 znajdziesz dalsze informacje na temat sposobu czyszczenia i konserwacji filtrów systemu Atmosphere Sky.

System Atmosphere Sky otrzymał od rządu Stanów Zjednoczonych wyróżnienie w ramach programu ENERGY STAR®, gdyż z nadwyżką spełnia ścisłe wytyczne Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska pod kątem sprawności energetycznej. Agencja ta wyznacza kryteria, które pozwalają osobom zainteresowanym nabyciem dużych i małych urządzeń AGD znaleźć najbardziej efektywne energetycznie produkty dostępne na rynku. Klienci mogą mieć gwarancję, że urządzenie oznaczone symbolem ENERGY STAR® jest wysokiej klasy produktem, który przyczyni się do obniżenia miesięcznych kosztów związanych z funkcjonowaniem przez cały okres przydatności do użycia. Następująca tabela przedstawia nominalne wartości zużycia energii dla każdej prędkości operacyjnej systemu oraz dla sytuacji, w której system jest wyłączony.

Prędkość   

Waty   

Wył.

<2W

1

6W

2

10 W

3

16 W

4

26 W

page10image42566592Turbo

50 W

Zarówno filtr cząsteczek, jak i filtr węglowy zostały wyposażone w elektroniczne wskaźniki, które informują użytkowników, że nadszedł czas na ich wymianę. Powiadomienia wyświetlane są na głównym wyświetlaczu systemu oraz w aplikacji AtmosphereTM Connect. System posiadatakże wskaźnik, który informuje o konieczności oczyszczenia filtra wstępnego. Informacje o tym, który filtr potrzebuje konserwacji, wyświetlane będą za pomocą ikon monitora filtrów oraz odpowiednich kolorów:

Kolorwskaźnika

Opis wskaźnika

Zielony

System działa poprawnie do momentu, w którym następuje zmiana koloru.

Bursztynowy

Filtr należy wymienić w ciągu ok. 2 tygodni.

Czerwony

Informacja „Filtr wstępny wymaga czyszczenia“ będzie pojawiać się do momentu oczyszczenia i ponownej instalacji filtra wstępnego.

Czerwony

Informacja „Natychmiast wymienić filtr HEPA lub filtr węglowy“ będzie pojawiać się do momentu wymiany i ponownej instalacji filtra HEPA lub filtra węglowego.

System oznaczony symbolem ENERGY STAR® pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii i przyczynia się do znacznych oszczędności w skali roku. ENERGY STAR to program finansowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, który pomaga przedsiębiorstwom i właścicielomnieruchomości oszczędzać energię i chronić środowisko naturalne, zapewniając im potrzebne informacje na temat energooszczędnych produktów. Symbol ENERGY STAR umieszczony na urządzeniu jest potwierdzeniem jego wyjątkowej sprawności energetycznej.

Nie. Silnik generuje niski poziom wibracji ze względu na elektroniczny obwód napędu, który przekłada się na niższy poziom hałasu. Co więcej, zanieczyszczone powietrze przyciągane jest z niską prędkością w kierunku przedniej części urządzenia, co pozwala zminimalizować poziom hałasu. Atmosphere Sky został zaprojektowany w sposób, który zapewnia maksymalną wygodę i dyskrecję stosowania. Przy najniższych ustawieniach system pracuje na poziomie 26 dB(A), corówna się średniej głośności szeptowi. Z urządzenia można korzystać przez 24 godziny na dobę bez odczuwania jakichkolwiek zakłóceń. Przy najwyższych ustawieniach, System AtmosphereSky generuje hałas o natężeniu niższym niż 55 dBA, zapewniając jednocześnie efektywne działanie.

Model

Atmosphere Sky System oczyszczania powietrza

Napięcie

AC 100-240V

Częstotliwość

50/60 Hz

Wskaźnik dostawyczystego powietrza CADR (Clean Air Delivery Rate)

500 m3/h (300 cfm)

page12image42643840Skuteczność/wydajność

99,99% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,007 mikrona i większych

page12image42641536Czujnik jakości powietrza

Sharp Air Quality Sensor

Wymiary H x W x D (mm)

746,8 x 411,5 x 307,3 mm

page12image42628416Waga (urządzenie)

13,2 kg

Waga (opakowanie)

15,5 kg

Wkłady wymienne

page12image42646912Filtr HEPA i filtr węglowy

Powierzchniaefektywności

do 43,2 m2

Tryb/prędkość

Tryb oczekiwania

1

2

3

4

5 (Turbo)

Pobór mocy (W)

<2W

6W

10 W

16 W

26 W

50 W

Stopień przepływupowietrza (m3/h)

-

80 cfm (135 m3/h)

120 cfm (200 m3/h)

170 cfm (285 m3/h)

230 cfm (390 m3/h)

300 cfm (500 m3/h)

Poziom hałasu (dB (A))

-

26 dB (A)

33 dB (A)

45 dB (A)

45 dB (A)

52 dB (A)

Przewód zasilający (W)

2,85 m

CADR jest akronimem nazwy „Clean Air Delivery Rate“ (wskaźnik dostawy czystego powietrza). Jest to wskaźnik wydajności służący do pomiaru objętości powietrza oczyszczanego przez system w ciągu jednej minuty. Wskaźnik ten uważany jest przez wielu specjalistów za najlepszą metodę oceny skuteczności pracy przenośnych systemów oczyszczania powietrza, jako że uwzględnia cały system oraz zanieczyszczenia typowe dla gospodarstw domowych, np. dym, kurz i pyłki. Testy przeprowadzane są w rzeczywistych pomieszczeniach i podlegają weryfikacji oraz zaleceniom Amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu oraz Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Wskaźnik CADR Atmosphere SkyTM wynosi nie mniej niż 500 m3/h.

Nie. W celu rozmnażania się wirusy potrzebują żywych komórek, a bakterie dodatkowo środowiska wodnego i pożywki. Większość patogenicznych bakterii i wirusów ulega zniszczeniu na skutek dehydratacji wywoływanej przez przepływ powietrza przez filtr. Filtry HEPA od dawnasą stosowane na szpitalnych oddziałach izolacyjnych, gdyż skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się mikrobów znajdujących się w powietrzu.

Nowoczesne budynki projektowane są z myślą o bezpieczeństwie i efektywności energetycznej, co w praktyce oznacza maksymalnie wysoki stopień hermetyczności. W konsekwencji, wnętrza domów nie są w stanie „oddychać“, a powietrze znajdujące się w pomieszczeniach częstopozostaje nieruchome przez bardzo długi czas. Różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym pleśń, pyłki, związki chemiczne, wirusy, bakterie, sierść zwierząt oraz nieprzyjemne zapachy zmieniają jedynie swoje położenie, a nie są usuwane w naturalny sposób. Z tego też względu należy rozważyć ich eliminację za pomocą systemu służącego oczyszczaniu powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Zależy to od wielkości domu. Atmosphere Sky skutecznie oczyszcza powietrze znajdujące się w pomieszczeniach do 43,2 metrów kwadratowych, dlatego też idealnie nadaje się do pracy w przestrzeni, w której spędzasz najwięcej czasu. Niemniej jedno urządzenie może nie poradzić sobie z oczyszczeniem powietrza w przypadku większych domów czy powierzchni.

Osobom chorym zaleca się stosowanie urządzeń służących oczyszczaniu powietrza, wyposażonych w filtry HEPA. Osoby te powinny unikać jonowych systemów oczyszczania powietrza oraz generatorów ozonu, które w trakcie działania mogą tworzyć produkty uboczneszkodliwe dla astmatyków.

Nie. Sam system oczyszczania powietrza nie wyleczy nikogo z astmy ani alergii. Jednak wysokiej jakości systemy oczyszczania powietrza, takie jak Atmosphere SkyTM, mogą wspomóc osoby z astmą lub alergią. Usuwając zanieczyszczenia i alergeny z powietrza, domowy system filtracji może zapewnić pewną ulgę od symptomów tych chorób. Niemniej systemy filtracji powietrza nie powinny być postrzegane jako elementy kuracji lub leczenia jakichkolwiek chorób.

Jeżeli dopuścisz do zmniejszenia poziomu jakości i integralności filtrów, System Atmosphere Skynie będzie w stanie skutecznie i wydajnie spełniać swoich funkcji. Powietrze przechodzące przez system nie będzie dokładnie filtrowane, czego rezultatem będzie jego niska jakość w całym domu. Aby zapewnić maksymalną wydajność działania Systemu Atmosphere Sky, należy wymieniać filtry zgodnie ze wskazaniami systemowymi. Co więcej, zaniechanie wymiany filtrów zgodnie z wymaganiami unieważni po pierwszych dwóch latach standardową gwarancję, którą objęty jest system. W celu uzyskania prawa do dodatkowej, trzyletniej gwarancji, filtry należywymieniać po otrzymaniu powiadomienia systemowego.

Aby otrzymać najlepsze rezultaty, system powinien działać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ciągłe działanie systemu Atmosphere Sky pozwala mu lepiej zarządzać i kontrolować jakość powietrza w domu. System Atmosphere Sky posiada wygodny tryb Auto, który automatycznie dostosowuje ustawienia urządzenia do jakości powietrza w domu w danym momencie. Dostępny jest także ultracichy tryb nocny, który minimalizuje wszelki wpływ systemu na ciszę nocną. Korzystając z funkcji „jakość powietrza wewnątrz“, możesz poznać informacje na temat jakości powietrza w domu o różnych porach dnia, tj. kiedy poziomy zanieczyszczenia powietrza rosną, spadają i jak skuteczne są ustawienia systemu AtmosphereSky w danym momencie.

Aplikację umożliwiającą zdalną obsługę systemu Atmosphere Sky można bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play i Apple App Store, odpowiednio dla urządzeń z systemem Android i iOS.

Jakość powietrza wewnątrz domu może być monitorowana i kontrolowana zdalnie za pomocą aplikacji Atmosphere Connect. Aplikacja dostosowuje kluczowe ustawienia, wysyłapowiadomienia o konieczności wymiany filtrów, pozwala sprawdzać statystyki itd.

Unikalny, wewnętrzny system cyrkulacji powietrza, będący elementem urządzenia Atmosphere Sky, zapewnia najwyższą jakość powietrza w domu. Trójstopniowy proces filtracji, połączony z czujnikiem cząsteczek i modułem przepływu powietrza, pozwala oddychać naprawdę czystym powietrzem.

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem
SYSTEMU OCZYSZCZANIA POWIETRZA

Proszę o wypełnienie formularza zamówienia - skontaktujemy się tak szybko jak to będzie możliwe.
Podane dane posłużą tylko do kontaktu nie będę wykorzystywane w celach marketingowych.

TOP